Thông báo tiếp công dân và doanh nghiệp định kỳ của Giám đốc Sở Công Thương Quảng Nam theo hình thức trực tuyến

Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 390/TB-SCT ngày 23/3/2021 về lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ, Thông báo số 899/TB-SCT ngày 11/6/2021 ban hành về lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Công Thương. Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương Quảng Nam thông báo chuyển từ hình thức tiếp công dân và doanh nghiệp trực tiếp tại trụ Sở Văn phòng Sở Công Thương sang hình thức trực tuyến như sau:

Giấy mời Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi đối thoại với các thành viên hộ bà Nguyễn Thị Đào.

Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam nhận được hồ sơ chuyển Đơn Kiến nghị (lần thứ 5) của bà: Nguyễn Thị Đào, nơi đăng ký thường trú: thôn Thuận An, xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam và người đại diện gia đình đứng đơn kiến nghị ông: Mai Tấn Hùng, địa chỉ: Số nhà 223/32, đường Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân

Ngày 01/6/2021, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 88/QĐ-SCT về việc ban hành Nội quy tiếp công dân

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Ngày 11/6/2021, Sở Công Thương ban hành Thông báo số 899/TB-SCT về việc tiếp công dân năm 2021 của Sở Công Thương.

Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp định kỳ của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Ngày 23/3/2021, Sở Công Thương ban hành Thông báo số 390/TB-SCT về việc tiếp doanh nghiệp định kỳ của Giám đốc Sở Công Thương. Do bận công tác đột xuất, Sở Công Thương thay đổi lịch tiếp công dân trong tháng 4/2021, như sau:

Thông báo về việc tiếp doanh nghiệp định kỳ của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời thực hiện có hiệu quả quan điểm chỉ đạo đổi mới từ công tác “quản lý hành chính, sang phục vụ” tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin, trao đổi, tìm hiểu, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất liên quan đến các thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương.