Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương

Ngày 7/3/2023, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 26/QĐ-SCT về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực ứng phó sự cố chất thải

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 23/2/2023 ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 - 2030.

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 5/2023/QĐ-TTg ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 02 năm 2023

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 02 năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Sở Công Thương năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Sở Công Thương năm 2023

Quy định chung về an toàn sản phẩm của EU sẽ có hiệu lực hoàn toàn vào cuối năm 2024

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, khi Chỉ thị An toàn sản phẩm chung hiện tại của EU được xác định vào năm 2001, các nền tảng thương mại điện tử chỉ mới xuất hiện ở Liên minh châu Âu (EU). Thương mại điện tử trên Internet đang ở giai đoạn sơ khai, trị giá khoảng 172 tỷ Euro, trong đó 87% là B2B (Eurostat, 2002).

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2023

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2023

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngành Công thương xây dựng hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu số

Sáng nay 7/2, Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan nghe VNPT Quảng Nam giới thiệu hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu số ngành công thương.