Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc nghe Viễn thông Quảng Nam (VNPT) giới thiệu Hệ thống Quản lý và khai thác dữ liệu số ngành Công Thương (VNPT DMIT)

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc nghe Viễn thông Quảng Nam (VNPT) giới thiệu Hệ thống Quản lý và khai thác dữ liệu số ngành Công Thương (VNPT DMIT)

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban tháng 01. năm 2023

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban tháng 01. năm 2023

Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại buổi làm việc với Thường trực BCH Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Quảng Nam

Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại buổi làm việc với Thường trực BCH Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Quảng Nam

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 9.2022

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 9.2022

Chủ động ứng phó bão Noru

Chủ động ứng phó bão Noru

Công văn giao nhiệm vụ triển khai Chương trình hợp tác, phát triển giữa Quảng Nam và Đà Nẵng

Công văn giao nhiệm vụ triển khai Chương trình hợp tác, phát triển giữa Quảng Nam và Đà Nẵng

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 8.2022

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 8.2022

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc về tiến độ các chương trình sự nghiệp, báo cáo 01 năm thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TU và công tác đại hội Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc về tiến độ các chương trình sự nghiệp, báo cáo 01 năm thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TU và công tác đại hội Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Ban Giám đốc ngày 22/8/2022

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Ban Giám đốc ngày 22/8/2022