Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 8/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 8/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 7/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 7/2023

Thông báo về việc mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ tại Sở Công Thương

Thông báo về việc mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ tại Sở Công Thương

Kết luận của Đ/c Đặng Bá Dự - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của ngành Công Thương

Kết luận của Đ/c Đặng Bá Dự - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của ngành Công Thương

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp Ban Giám đốc

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp Ban Giám đốc

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023, quý I/2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2023 và thời gian đến

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023, quý I/2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2023 và thời gian đến

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp Ban Giám đốc

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp Ban Giám đốc

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc nghe Viễn thông Quảng Nam (VNPT) giới thiệu Hệ thống Quản lý và khai thác dữ liệu số ngành Công Thương (VNPT DMIT)

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc nghe Viễn thông Quảng Nam (VNPT) giới thiệu Hệ thống Quản lý và khai thác dữ liệu số ngành Công Thương (VNPT DMIT)

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban tháng 01. năm 2023

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban tháng 01. năm 2023

Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023