Công văn giao nhiệm vụ triển khai Chương trình hợp tác, phát triển giữa Quảng Nam và Đà Nẵng

Công văn giao nhiệm vụ triển khai Chương trình hợp tác, phát triển giữa Quảng Nam và Đà Nẵng

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 8.2022

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 8.2022

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc về tiến độ các chương trình sự nghiệp, báo cáo 01 năm thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TU và công tác đại hội Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc về tiến độ các chương trình sự nghiệp, báo cáo 01 năm thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TU và công tác đại hội Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Ban Giám đốc ngày 22/8/2022

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Ban Giám đốc ngày 22/8/2022

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2022

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2022

Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Công Thương Đặng Bá Dự tại cuộc họp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại ngày 28/7/2022.

Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Công Thương Đặng Bá Dự tại cuộc họp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại ngày 28/7/2022.

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thông báo kết luận cuộc họp ngày 15.6.2022

Thông báo kết luận cuộc họp ngày 15.6.2022

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Ban Giám Đốc ngày 6.6.2022

Kết luận cuộc họp giao ban Ban Giám Đốc ngày 6.6.2022

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban ngày 16/5/2022

Kết luận cuộc họp giao ban ngày 16/5/2022