Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan

Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan

Tuyên truyền tuần cao điểm kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam từ ngày 22-30/12/2021

Tuyên truyền tuần cao điểm kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam từ ngày 22-30/12/2021

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kế hoạch triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Báo cáo tình hình triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ngành thông tin – truyền thông (Từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2021)

Báo cáo tình hình triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ngành thông tin – truyền thông (Từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2021)

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin & Truyền thông

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin & Truyền thông

Quyết định Ban hành “Phương án thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch bệnh COVID -19 theo từng cấp độ phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh”

Phương án thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch bệnh COVID -19 theo từng cấp độ phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Truyền thông chống dịch COVID-19 với thông điệp “Xét nghiệm là then chốt, vắc-xin là căn cơ để thích ứng an toàn có kiểm soát” (từ ngày 23/9 đến ngày 30/9/2021)

Kế hoạch Truyền thông chống dịch COVID-19 với thông điệp “Xét nghiệm là then chốt, vắc-xin là căn cơ để thích ứng an toàn có kiểm soát” (từ ngày 23/9 đến ngày 30/9/2021)

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam

Các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam