Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề: “Tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị".

Triển khai và tổ chức đánh giá, chấm điểm Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 8157/UBND-NCKS ngày 06/12/2022 đề nghị các Sở, ngành, địa phương triển khai và tổ chức đánh giá, chấm điểm Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang vừa ký ban hành Kế hoạch số 7542/KH-UBND ngày 15/11/2022 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số (Kế hoạch 7542).

Cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch 7781 (ngày 24/11/2022) thực hiện Nghị quyết 131 (6/10/2022) của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hội nghị Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 986/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022, sáng ngày 29/11/2022, Sở Công Thương Quảng Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Công ty TNHH Fixcom tổ chức Hội nghị “Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”.

Smart Quảng Nam: kết nối người dân và chính quyền

Smart Quảng Nam là ứng dụng được chính quyền tỉnh Quảng Nam xây dựng để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho công dân, kết nối người dan và doanh nghiệp với chính quyền... Từ ngày đưa vào sử dụng đến nay Smart Quảng Nam đã thực sự trở thành công cụ kết nối người dân với chính quyền được nhanh chóng, tiện lợi hơn.

Tham gia khảo sát trực tuyến về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Nhằm có thêm nguồn số liệu và góc nhìn đa chiều trong đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh theo Bộ chỉ số năm 2022, Văn phòng thường trực (VPTT) Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức khảo sát các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân.
Hội nghị Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Hội nghị Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

30/11/2022 | 07:59 AM
Thực hiện Kế hoạch số 986/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022, sáng ngày 29/11/2022, Sở Công Thương Quảng Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Công ty TNHH Fixcom tổ chức Hội nghị “Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”.
Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

08/12/2022 | 03:58 PM
Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề: “Tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị".

  • Khảo sát du lịch
  • Thương mại điện tử