Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2023

Ngày 21/3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1570/KH-UBND về Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2023.

Kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-TCTLN và Kế hoạch số 287KH-TCTLN ngày 08/02/2023 của Tổ Công tác liên ngành tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2023.

Công bố hợp quy Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam

Địa chỉ: Lô D3 KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao sinh kế cho người dân thuộc khu vực thuỷ điện Nước Biêu

Chiều ngày 13/3, tại thôn 3, xã Trà Cang, Nam Trà My, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã tham dự dự Lễ phát động hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao sinh kế cho người dân thuộc khu vực thuỷ điện Nước Biêu.

Công bố hợp quy Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam

Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam Địa chỉ: Lô D3 KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Công bố hợp quy các sản phẩm may mặc. Chi tiết:

Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam

Qua 05 năm triển khai, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” Quảng Nam đã thu hút nhiều chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia. Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, việc triển khai hiệu quả Chương trình OCOP đã giúp tỉnh Quảng Nam có nhiều sản phẩm chất lượng mang thương hiệu trên thị trường.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023: Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn

Bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong những năm qua, công tác thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các tổ chức, các nhân tích cực hưởng ứng, nhờ đó hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, từng bước đưa pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp chân chính. Ngày 04/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6490/KH-UBND về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023.
Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam

Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam

10/03/2023 | 02:57 PM
Qua 05 năm triển khai, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” Quảng Nam đã thu hút nhiều chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia. Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, việc triển khai hiệu quả Chương trình OCOP đã giúp tỉnh Quảng Nam có nhiều sản phẩm chất lượng mang thương hiệu trên thị trường.
Kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

22/03/2023 | 08:15 AM
Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-TCTLN và Kế hoạch số 287KH-TCTLN ngày 08/02/2023 của Tổ Công tác liên ngành tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2023.

  • Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  • Thị trường thương mại điện tử tại Quảng Nam (25-12-2022)
  • Khảo sát du lịch
  • Thương mại điện tử