Số ký hiệu 1763/SCT-QLNL
Trích yếu Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình:Nâng công suất TBA 110 kV Hội An
Lĩnh vực Năng lượng
Cơ quan ban hành Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kết quả giải quyết TTHC
Người ký
Ngày ban hành 07/10/2021
Ngày có hiệu lực 07/10/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình:Nâng công suất TBA 110 kV Hội An
Số ký hiệu: 1763/SCT-QLNL
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 07/10/2021

Văn bản liên quan