Số ký hiệu 62/TB-SCT
Trích yếu Thông báo Kết luận của cuộc họp giao ban Ban giám đốc ngày 11/01/2022
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Thông báo kết luận
Người ký
Ngày ban hành 14/01/2022
Ngày có hiệu lực 14/01/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo Kết luận của cuộc họp giao ban Ban giám đốc ngày 11/01/2022
Số ký hiệu: 62/TB-SCT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/01/2022

Văn bản liên quan