Số ký hiệu 186/BC- SCT
Trích yếu Công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đa cấp Kỳ báo cáo: năm 2021
Lĩnh vực Lĩnh vực Thương mại
Cơ quan ban hành Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Văn bản ngành công thương
Người ký
Ngày ban hành 09/02/2022
Ngày có hiệu lực 09/02/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đa cấp Kỳ báo cáo: năm 2021
Số ký hiệu: 186/BC- SCT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 09/02/2022

Văn bản liên quan