Số ký hiệu 535/SCT-QLNLKT
Trích yếu Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD hạng mục công trình: Đường dây 110kV, TBA nâng 110kV thủy điện Trà Linh 1 và ngăn xuất tuyến tại TBA Thủy điện Trà Linh 2 thuộc dự án thủy điện Trà Linh 1
Lĩnh vực Năng lượng Kỹ thuật
Cơ quan ban hành Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kết quả giải quyết TTHC
Người ký
Ngày ban hành 04/04/2022
Ngày có hiệu lực 04/04/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD hạng mục công trình: Đường dây 110kV, TBA nâng 110kV thủy điện Trà Linh 1 và ngăn xuất tuyến tại TBA Thủy điện Trà Linh 2 thuộc dự án thủy điện Trà Linh 1
Số ký hiệu: 535/SCT-QLNLKT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/04/2022

Văn bản liên quan