Số ký hiệu 516/SCT-QLNLKT
Trích yếu Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án: Đầu tư xây dựng trường THPT Lương Thúc Kỳ; hạng mục: cấp điện
Lĩnh vực Năng lượng Kỹ thuật
Cơ quan ban hành Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kết quả giải quyết TTHC
Người ký
Ngày ban hành 31/03/2022
Ngày có hiệu lực 31/03/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án: Đầu tư xây dựng trường THPT Lương Thúc Kỳ; hạng mục: cấp điện
Số ký hiệu: 516/SCT-QLNLKT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 31/03/2022

Văn bản liên quan