Số ký hiệu 921/SCT-QLNLKT
Trích yếu Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục: Cấp điện -Điện chiếu sáng thuộc công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Cư 1
Lĩnh vực Năng lượng Kỹ thuật
Cơ quan ban hành Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kết quả giải quyết TTHC
Người ký
Ngày ban hành 26/05/2022
Ngày có hiệu lực 26/05/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục: Cấp điện -Điện chiếu sáng thuộc công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Cư 1
Số ký hiệu: 921/SCT-QLNLKT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/05/2022

Văn bản liên quan