Số ký hiệu 960/SCT-QLTM
Trích yếu Xác nhận đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
Lĩnh vực Lĩnh vực Thương mại
Cơ quan ban hành Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kết quả giải quyết TTHC
Người ký
Ngày ban hành 31/05/2022
Ngày có hiệu lực 31/05/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Xác nhận đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
Số ký hiệu: 960/SCT-QLTM
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 31/05/2022

Văn bản liên quan