Số ký hiệu 16/2022/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 18/05/2022
Ngày có hiệu lực 01/06/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 16/2022/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/06/2022

Văn bản liên quan