Số ký hiệu 168/QĐ-SCT
Trích yếu Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sông Bung 4, năm 2023
Lĩnh vực Lĩnh vực điện
Cơ quan ban hành Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kết quả giải quyết TTHC
Người ký
Ngày ban hành 23/08/2023
Ngày có hiệu lực 23/08/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sông Bung 4, năm 2023
Số ký hiệu: 168/QĐ-SCT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/08/2023

Văn bản liên quan