Chiến thắng Núi Thành

06/08/2011 | 02:15 PM
Trước nguy cơ sụp đổ của chế độ tay sai bù nhìn, tháng 02 năm 1965, đế quốc Mỹ đã vội vã đưa quân vào nhằm cứu vãn tình thể

Danh bạ điện thoại ngành