Khảo sát, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022

 

 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Giải thưởng vừa là mục tiêu, vừa là động lực để các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm của mình. Do vậy, hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ gửi văn bản trực tiếp/đăng lên website của Sở để tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp tham dự GTCLQG. Ngoài ra, Sở cũng gửi văn bản đến các Sở ban ngành, UBND các huyện/thị xã/thành phố và các cơ quan có liên quan để phối hợp trong công tác này nhằm phổ biến rộng rãi và mong muốn tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông hiểu và tham gia GTCLQG.

Song song với công tác tuyên truyền phổ biến thông qua văn bản, năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đoàn công tác đến làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm khảo sát nắm bắt nhu cầu và hướng dẫn trực tiếp cho các doanh nghiệp cách thức xây dựng hồ sơ tham dự GTCLQG. Qua trao đổi thông tin, hướng dẫn trực tiếp của đoàn công tác, một số doanh nghiệp đã hiểu rõ hơn về GTCLQG, về cách thức xây dựng hồ sơ tham gia, về những lợi ích khi doanh nghiệp tham gia và đạt giải. Đến nay, đã có 04 doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022.

Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, Sở cũng kết hợp trao đổi các quy định quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ, các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của trung ương và của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp; qua đó đã giúp doanh nghiệp gợi mở thêm một số vấn đề khác về khoa học công nghệ như đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá …Từ đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ kết nối với các cơ quan trung ương có liên quan để tiếp tục hướng dẫn, đồng hành cùng với doanh nghiệp vì mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá nói riêng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung./. 

Lê Thuỷ Trinh, Trần Thị Hạnh

Tin liên quan