Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn phải thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nư

Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn phải thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nư

21/05/2012 | 12:00 AM
Chiều 17/8, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Đề án “Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (NNNT)”.
Đầu tư công và vai trò giám sát của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu quốc hội

Đầu tư công và vai trò giám sát của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu quốc hội

13/12/2012 | 12:00 AM
Tái cơ cấu đầu tư công là một trong ba trọng tâm, có vai trò quan trọng, là đòn bẩy và là nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho đầu tư từ các khu vực còn lại phát huy hiệu quả cao thông qua việc xây dựng kết cấu hạ tầng, hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội. Mục tiêu của tái cơ cấu đầu tư công nhằm hoạch định chiến lược đầu tư công và triển khai thực hiện chiến lược đó một cách
ĐĂNG KÝ LẠI KINH DOANH VÀNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03/4/2012

ĐĂNG KÝ LẠI KINH DOANH VÀNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03/4/2012

03/12/2012 | 12:00 AM
Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về Quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2012 và thay thế Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Báo cáo số liệu LRIS (doanh nghiệp) tháng 10/2022

Báo cáo số liệu LRIS (doanh nghiệp) tháng 10/2022

21/10/2022 | 02:20 PM
Số doanh nghiệp đang hoạt động và dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 10/2022
Phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025

Phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025

12/05/2022 | 09:24 AM
Du lịch xanh đóng góp quan trọng cho phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, văn hóa cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên.
Phú Ninh: Công tác văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng

Phú Ninh: Công tác văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng

21/05/2012 | 12:00 AM
Chiều 10.8, UBND tỉnh có buổi làm việc tại UBND huyện Phú Ninh để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa – xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2011 và những đề xuất kiến nghị.
Tập huấn công tác quản lý đầu tư và xây dựng cho cấp huyện, xã tại huyện Thăng Bình

Tập huấn công tác quản lý đầu tư và xây dựng cho cấp huyện, xã tại huyện Thăng Bình

29/05/2012 | 12:00 AM
Trong hai ngày 15 – 17/9/2008, BQL dự án SLGP tỉnh Quảng Nam tổ chức kháo tập huấn về Hướng dẫn công tác quản lý dự án đầu tư cho cấp huyện, xã theo phân cấp, (Khóa tổ chức cho huyện Thăng Bình)

Họ tên: Nguyễn Quang Thử

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 0235 3504567 (0913424027)

Email: thuqn@quangnam.gov.vn

  • Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử
  • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2022 tỉnh Quảng Nam
  • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022 tỉnh Quảng Nam