Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 30/09/2021

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 30/09/2021

10/11/2021 | 12:00 AM
Tính đến ngày 30/9/2021, tổng vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do địa phương quản lý giải ngân 3.843,711 tỷ đồng, đạt 50,6% so với kế hoạch vốn giao đầu năm; đạt 52,2% so với tổng kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh; đạt 64,8% nếu chưa tính 1.430 tỷ đồng tiền thu sử dụng đất.

Họ tên: Nguyễn Quang Thử

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 0235 3504567 (0913424027)

Email: thuqn@quangnam.gov.vn

  • Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử
  • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2022 tỉnh Quảng Nam
  • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022 tỉnh Quảng Nam