THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Quảng Nam

- Địa chỉ: Địa chỉ: 02 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam
- Điện thoại: 02353.810.394.
- Fax:
- Email: dpiqnam@gmail.com

Bản đồ chỉ dẫn

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn