Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp (cấp tỉnh)

 1. Lĩnh vực:
  • Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 2. Trình tự thực hiện:
  • - Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị giải ngân vốn hỗ trợ cho Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh nơi thực hiện dự án đầu tư.
  • - Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giải ngân khoản vốn hỗ trợ theo đề nghị của doanh nghiệp.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giải ngân khoản vốn hỗ trợ theo đề nghị của doanh nghiệp. Khác
  Nộp hồ sơ trực tiếp Kho bạc nhà nước cấp tỉnh.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Văn bản đề nghị giải ngân của doanh nghiệp theo mẫu số 06, quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Biên bản nghiệm thu hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án đã được cam kết vốn hỗ trợ.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Quyết định giao vốn hàng năm hoặc bổ sung cho dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với nguồn vốn từ ngân sách địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với nguồn vốn từ ngân sách trung ương).
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Tổ chức nước ngoài
  • Hợp tác xã
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Kho bạc Nhà nước Việt Nam - Bộ tài chính
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • UBND tỉnh Quảng Nam
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Khoản hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp.
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  57/2018/NĐ-CP
  Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
  2018-04-17
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Không có
 14. Từ khoá:
  • Giải ngân, khoản vốn, hỗ trợ cho doanh nghiệp
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn