Thông báo thay đổi tổ hợp tác

 1. Lĩnh vực:
  • Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
 2. Trình tự thực hiện:
  • Bước 1: Nộp hồ sơ
  • Tổ trưởng tổ hợp tác hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thay đổi tổ hợp tác đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi tổ hợp tác thành lập.
  • Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
  • Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi tổ hợp tác.
  • Bước 3: Xử lý hồ sơ
  • Sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi tổ hợp tác, Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật vào Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác các thông tin có liên quan.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ. Khác
  Trực tiếp
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  - Trường hợp tổ trưởng tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  (1) Giấy thông báo thay đổi tổ hợp tác;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  (2) Hợp đồng hợp tác;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  (3) Biên bản cuộc họp tổ hợp tác về việc bầu tổ trưởng.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  (1) Giấy thông báo thay đổi tổ hợp tác;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  (2) Hợp đồng hợp tác;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  (3) Văn bản ủy quyền của một trăm phần trăm (100 %) tổng số thành viên tổ hợp tác.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • trụ sở cơ quan
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật các thay đổi và biến động của tổ hợp tác vào sổ theo dõi
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  77/2019/NĐ-CP
  Về tổ hợp tác
  2019-10-10
  91/2015/QH13
  Bộ Luật dân sự
  2015-11-24
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • - Tổ hợp tác thực hiện thay đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về tổ hợp tác: “Trường hợp tổ hợp tác thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, tổng giá trị phần đóng góp, người đại diện, số lượng thành viên của tổ hợp tác thì tổ hợp tác gửi thông báo (Mẫu I.01) tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ hợp tác thành lập và hoạt động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi thay đổi.” - Hồ sơ thông báo có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 14. Từ khoá:
  • Thông báo thay đổi tổ hợp tác
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn