Hội thảo “Xây dựng kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp tại Quảng Nam” trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV (Agriterra)

Ngày 31/10, UBND tỉnh phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV (Agriterra) tổ chức hội thảo “Xây dựng kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp tại Quảng Nam”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và ông Harm Haverkort, Giám đốc Agriterra Việt Nam chủ trì hội thảo; tham gia Hội thảo có đại diện lãnh đạo của các Sở, ban, ngành, các địa phương liên quan. Hội thảo cũng thu hút sự tham gia của các chuyên gia đến từ Liên đoàn HTX Đức, Liên minh HTX Trung ương, các HTX và các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.