Đại hội Chi bộ Tổng hợp-Thanh tra-Thẩm định thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022 - 2025

Sáng ngày 09/9/2022, Chi bộ Tổng hợp-Thanh tra-Thẩm định thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Thử – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí đại diện công đoàn, đoàn thanh niên, đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên trong Chi bộ tham dự.

Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.