Hồ sơ điều chỉnh dự án Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ tại khu vực Đồng Râm, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang của Công ty TNHH MTV Xi măng Xuân Thành Quảng Nam

Hồ sơ lấy ý kiến điều chỉnh dự án:

* Cập nhật ngày: 07/12/2202.

  • Tải hồ sơ gồm 02 file.

      - tải file 1.

      - tải file 2.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn