Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam: Hội nghị quán triệt tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ...”

Chiều 15/5/2024, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị quán triệt tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 08/12/2023 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam” và sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, tuyên dương, khen thưởng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Trần Ngọc Nhiều, Giảng viên chính Học viện Chính trị khu vực III quán triệt tác phẩm, nghị quyết

Tham dự hội nghị và sinh hoạt có đồng chí Trần Văn Ẩn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Sở.

Hội nghị được nghe đồng chí Trần Ngọc Nhiều, Giảng viên chính Học viện Chính trị khu vực III báo cáo, quán triệt tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 35-NQ/TU của Tỉnh ủy; đồng chí Lê Trần Anh Vân, Tuyên truyền viên cơ sở Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam”.