Nhóm APT “Mustang Panda” thực hiện chiến dịch tấn công mạng vào Việt Nam

Ngày 24/6/2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn 4639/UBND-KGVX gởi các, Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc cảnh báo nhóm APT “Mustang Panda” thực hiện chiến dịch tấn công mạng vào Việt Nam.

Tập huấn Hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 01/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước cho đại diện cán bộ phụ trách tài chính, quản lý dự án các sở, ban ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Hiện nay, theo khoản 8, Điều 13 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP: Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định dành điện tử.

Hội thảo chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam

Chiều nay 10/10, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam. Các đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Hồng Quảng- Giám đốc Sở TT-TT đồng chủ trì, cùng sự tham dự của ông Nguyễn Thành Phúc- Viện Chiến lược Thông tin- Truyền thông (Bộ TT-TT), lãnh đạo các Sở, ban, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố.

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 về nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 về nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Mời đăng ký tham gia chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số FPT - Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam kính mời các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số FPT - Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025.

Tiềm năng kinh tế số Việt Nam

Nhằm đánh giá tổng quan về thực trạng kinh tế số Việt Nam hiện nay, khả năng phát triển trong tương lai và những cơ chế, chính sách thúc đẩy sự phát triển kinh tế số, ngày 18/10/2021, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tập đoàn Google tổ chức Hội thảo “Tiềm năng kinh tế số Việt Nam”.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn