Chiều 5.6, Hội thảo góp ý báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã chính thức khép lại

Sau 2 ngày tổ chức, hội thảo đã tập trung phân tích, đánh giá các quy hoạch tổng thể, quy hoạch chuyên ngành. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện doanh nghiệp, các đơn vị trong và ngoài nước đã đóng góp nhiều ý kiến giá trị để bổ sung vào báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Giấc mơ cho miền núi

.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn