KHÓA TẬP HUẤN DINH DƯỠNG MỞ RỘNG XUỐNG CẤP XÃ NĂM 2017

Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hoàn thành khóa tập huấn Dinh dưỡng mở rộng xuống cấp xã năm 2017 tại 3 huyện trong vùng dự án gồm: Nam Giang, Nam Trà My và Phước Sơn. Tham gia khóa tập huấn là đại diện Hội Phụ nữ xã, Cán bộ phụ trách dinh dưỡng của Trạm Y tế xã, Cán bộ Khuyến nông của BPT xã, đại diện các nhóm LEG an ninh lương thực và dinh dưỡng tại xã, bà mẹ đang mang thai và bà mẹ đang nuôi con nhỏ dưới 2 tuổi. Giảng viên của khóa tập huấn là các bác sỹ của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Quảng Nam.

Niềm vui từ công trình Ngầm cống tràn liên hợp suối Đắk Mét

Phước Sơn là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, địa hình đồi núi hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều sông suối, việc xây dựng hệ thống đường giao thông có vai trò rất quan trọng trong việc lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện phát triển kinh tế văn hóa xã hội của huyện. Hai công trình xây mới ngầm cống tràn liên hợp suối Đắk Mét do dự án giảm nghèo KVTN đã đầu tư xây dựng nối liền các xã vùng cao của huyện Phước Sơn, đảm bảo giao thông, tạo điều kiện cho người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và nông sản, ô tô, xe tải có thể lưu thông dễ dàng vào mùa mưa lũ.

NGHIỆM THU BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG LIÊN XÃ TỪ THÔN 3 XÃ PHƯỚC THÀNH ĐẾN CÁC XÃ PHƯỚC KIM, PHƯỚC LỘC, PHƯỚC CHÁNH

Ngày 23 tháng 5 năm 2017 vừa qua, tại công trình Đường giao thông liên xã từ thôn 3 xã Phước Thành đến các xã Phước Kim, Phước Lộc, Phước Chánh, Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

KHÓA TẬP HUẤN XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH NHÓM CẢI THIỆN SINH KẾ (LEG) NĂM 2017

Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam (BQLDA tỉnh) đã tổ chức hoàn thành khóa tập huấn về Xây dựng và vận hành Nhóm cải thiện sinh kế (LEG) năm 2017 tại 3 huyện trong vùng dự án gồm: Nam Giang, Nam Trà My và Phước Sơn. Tham gia khóa tập huấn chủ yếu là người dân đại diện của các nhóm LEG đã được thành lập trong năm 2017. Giảng viên của khóa tập huấn là Tư vấn Sinh kế của BQLDA tỉnh Quảng Nam.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn