Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu(17/10/2017)

UBND tỉnh đã ký quyết định số 3628/QĐ – UBND ngày 12/10/2017 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

Phát triển nông nghiệp thông minh là xu hướng tất yếu(18/10/2017)

Tại Diễn đàn Nông dân Việt Nam lần thứ 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất nông nghiệp của Việt Nam để có nền sản xuất nông nghiệp thông minh là xu hướng tất yếu, Việt Nam không đứng ngoài làn sóng này.

Quảng Nam ban hành Danh mục các dự án, lĩnh vực đầu tư có nguy cơ, tiềm ẩn tác động lớn về môi trường

Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 4851/UBND-KTN phê duyệt danh mục 15 nhóm dự án, lĩnh vực đầu tư có nguy cơ, tiềm ẩn tác động lớn về môi trường, thuộc đối tượng lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường có quy mô, công suất căn cứ theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, gồm:

114 tỷ đồng đầu tư phát triển cây Quế Trà My

Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh quyết định phê duyệt, với tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2017 – 2030 gần 114 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam họp phiên thường kỳ tháng 02/2017

Sáng 1/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017.

Tình hình thành lập và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế năm 2016

Theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2016, cả nước có 325 khu công nghiệp (KCN) được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 94,9 nghìn ha và 16 khu kinh tế (KKT) được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815 nghìn ha.

Quy định nội dung hỗ trợ xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020

Ngày 18/01/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc quy định nội dung hỗ trợ xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020.

Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2017

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 01/2017 ước tính tăng thấp ở mức 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017

Theo báo cáo số 07/BC-UBND ngày 01/02/2017 của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn