Quyết định về việc điều chỉnh và giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022
Tiêu đề Quyết định về việc điều chỉnh và giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022
Mô tả ngắn Quyết định số 171/QD-STTTT ngày 14/7/2022 Về việc điều chỉnh và giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022.
Tải về

Nội dung liên quan