Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022
Tiêu đề Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022
Mô tả ngắn Quyết định số 255/QD-STTTT ngày 23/9/2022 Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022
Tải về

Nội dung liên quan