Phòng VHTT Huyện, Thành phố, Thị xã


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Nguyễn Ngọc Tuấn
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

22 Lương Thị Mỹ Linh
Bà Lương Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

23 Phạm Văn Ba
Ông Phạm Văn Ba

Chức vụ: Phó trưởng phòng

24 Ngô Thị Đào
Bà Ngô Thị Đào

Chức vụ: Kế toán trưởng

25 Nguyễn Thị Phượng
Bà Nguyễn Thị Phượng

Chức vụ: Nhân Viên

26 Trần Minh Chính
Ông Trần Minh Chính

Chức vụ: Nhân Viên

27 Hà Thùy Vân
Bà Hà Thùy Vân

Chức vụ: Chuyên viên

28 Lê Huy Chương
Ông Lê Huy Chương

Chức vụ: Nhân Viên

29 Nguyễn Văn Lê
Ông Nguyễn Văn Lê

Chức vụ: Trưởng phòng

30 Nguyễn Thị Thanh Hương
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

31 Đinh Thị Giang
Bà Đinh Thị Giang

Chức vụ: Chuyên viên

32 Bríu Thị Nếp
Bà Bríu Thị Nếp

Chức vụ: Chuyên viên

33 Phan Văn Hiên
Ông Phan Văn Hiên

Chức vụ: Chuyên viên

34 Nguyễn Thị Ngọc Hải
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hải

Chức vụ: Trưởng phòng

35 Đặng Văn Minh
Ông Đặng Văn Minh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

36 Nguyễn Thị Xuân Hương
Bà Nguyễn Thị Xuân Hương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

37 Nguyễn Từ Linh
Ông Nguyễn Từ Linh

Chức vụ: Chuyên viên

38 Nguyễn Thị Như Phước
Bà Nguyễn Thị Như Phước

Chức vụ: Kế toán

39 Phạm Thị Thu Vân
Bà Phạm Thị Thu Vân

Chức vụ: Chuyên viên

40 Nguyễn Thị Tuyết
Bà Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Chuyên viên