Phòng VHTT Bắc Trà My


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trịnh Thị Hồng  Nga
Bà Trịnh Thị Hồng Nga

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Tiến  Anh
Ông Nguyễn Tiến Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Ngô Thị Lệ  Vân
Bà Ngô Thị Lệ Vân

Chức vụ: Chuyên viên

4 Phan Thị Hồng  Nga
Bà Phan Thị Hồng Nga

Chức vụ: Chuyên viên

5 Hoàng Thị Hồng  Hoa
Bà Hoàng Thị Hồng Hoa

Chức vụ: Chuyên viên

6 Hồ Thanh  Hùng
Ông Hồ Thanh Hùng

Chức vụ: Bảo vệ

7 Nguyễn Thanh Tùng
Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Chuyên viên

8 Trần Phương  Nam
Ông Trần Phương Nam

Chức vụ: Chuyên viên