Phòng VHTT Điện Bàn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Ngọc  Tuấn
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Lương Thị Mỹ  Linh
Bà Lương Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Phạm Văn  Ba
Ông Phạm Văn Ba

Chức vụ: Phó trưởng phòng

4 Ngô Thị  Đào
Bà Ngô Thị Đào

Chức vụ: Kế toán trưởng

5 Nguyễn Thị  Phượng
Bà Nguyễn Thị Phượng

Chức vụ: Nhân Viên

6 Trần Minh  Chính
Ông Trần Minh Chính

Chức vụ: Nhân Viên

7 Hà Thùy  Vân
Bà Hà Thùy Vân

Chức vụ: Chuyên viên

8 Lê Huy  Chương
Ông Lê Huy Chương

Chức vụ: Nhân Viên