Phòng VHTT Hội An


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Tống Quốc  Hưng
Ông Tống Quốc Hưng

Chức vụ: Phó trưởng phòng phụ trách

2 Võ Văn  Trung
Ông Võ Văn Trung

Chức vụ: Chuyên viên

3 Phạm Vũ Kim  Chung
Bà Phạm Vũ Kim Chung

Chức vụ: Chuyên viên

4 Bùi Thị  Lý
Bà Bùi Thị Lý

Chức vụ: Chuyên viên