Phòng VHTT Nam Trà My


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Văn  Mai
Ông Lê Văn Mai

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Phạm Văn  Thương
Ông Phạm Văn Thương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Thị Kim  Miết
Bà Nguyễn Thị Kim Miết

Chức vụ: Chuyên viên

4 Võ Ngọc Tuấn
Ông Võ Ngọc Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

5 Phan Duy  Phong
Bà Phan Duy Phong

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Thị Thu  Hiền
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Chuyên viên