Phòng VHTT Núi Thành


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Huỳnh Văn  Cường
Ông Huỳnh Văn Cường

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Phan Thị Thanh  Kim
Bà Phan Thị Thanh Kim

Chức vụ: Chuyên viên

3 Hoàng Thị Minh  Lý
Bà Hoàng Thị Minh Lý

Chức vụ: Chuyên viên

4 Hoàng Thế  Thi
Ông Hoàng Thế Thi

Chức vụ: Chuyên viên

5 Nguyễn Thị  Mỹ
Bà Nguyễn Thị Mỹ

Chức vụ: Chuyên viên