Phòng VHTT Tiên Phước


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Công Luận
Ông Hồ Công Luận

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Trần Hữu  Phước
Ông Trần Hữu Phước

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Thị Kim  Thiện
Bà Nguyễn Thị Kim Thiện

Chức vụ: Chuyên viên

4 Đoàn Thị Mỹ  Vân
Bà Đoàn Thị Mỹ Vân

Chức vụ: Chuyên viên

5 Phan Thị  Dung
Bà Phan Thị Dung

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Thị  Yên
Bà Nguyễn Thị Yên

Chức vụ: Chuyên viên