Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
121 Phùng Thị Mỹ Lệ
Bà Phùng Thị Mỹ Lệ

Chức vụ: PV, VP

122 Huỳnh Quốc Hải
Ông Huỳnh Quốc Hải

Chức vụ: PV,BTV,PTV

123 Mai Thanh Sơn
Ông Mai Thanh Sơn

Chức vụ: NV Website

124 Trần Nguyễn Minh Vũ
Ông Trần Nguyễn Minh Vũ

Chức vụ: NV Kỹ thuật

125 Trương Minh Anh
Ông Trương Minh Anh

Chức vụ: NV Kỹ thuật

126 Đỗ Văn Huấn
Ông Đỗ Văn Huấn

Chức vụ: PV,BTV,PTV

127 Đỗ Phú Toàn
Ông Đỗ Phú Toàn

Chức vụ: NV Kỹ thuật

128 Phan Văn Sơn
Ông Phan Văn Sơn

Chức vụ: PV,BTV,PTV

129 Bớt Xớp
Ông Bớt Xớp

Chức vụ: Phó giám đốc

130 Châu Ngọc  Vĩnh
Ông Châu Ngọc Vĩnh

Chức vụ: Giám đốc

131 Nguyễn Anh Khoa
Ông Nguyễn Anh Khoa

Chức vụ: Kỹ thuật viên

132 Phạm Văn Thủy
Ông Phạm Văn Thủy

Chức vụ: Phóng viên

133 Hồ Văn Khanh
Ông Hồ Văn Khanh

Chức vụ: Phóng viên

134 Nguyễn Ngọc Nhuận
Ông Nguyễn Ngọc Nhuận

Chức vụ: Kỹ thuật viên

135 Brao Thum
Ông Brao Thum

Chức vụ: Phát thanh viên

136 Tơ Ngôl Hiếu
Ông Tơ Ngôl Hiếu

Chức vụ: Kỹ thuật viên

137 Brao Thơm
Bà Brao Thơm

Chức vụ: Phóng viên

138 Lê Thị Bắc
Bà Lê Thị Bắc

Chức vụ: Nhân Viên

139 Bùi Văn Lán
Ông Bùi Văn Lán

Chức vụ: Nhân Viên

140 Nguyễn Hoàng Thọ
Ông Nguyễn Hoàng Thọ

Chức vụ: Giám đốc