Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Hồng Quảng
Ông Phạm Hồng Quảng

Chức vụ: Giám đốc

2 Phạm Thị Ngọc Quyên
Bà Phạm Thị Ngọc Quyên

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Võ Văn Thơ
Ông Võ Văn Thơ

Chức vụ: Phó giám đốc

4 Phạm Quốc Hường
Ông Phạm Quốc Hường

Chức vụ: Chánh văn phòng

5 Nguyễn Văn Hoàng
Ông Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

6 Võ Thị Thanh Thủy
Bà Võ Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Phụ trách kế toán

7 Nguyễn Thị Tú Vân
Bà Nguyễn Thị Tú Vân

Chức vụ: Chuyên viên văn phòng

8 Nguyễn Tấn Kỳ
Ông Nguyễn Tấn Kỳ

Chức vụ: Văn thư

9 Phan Thị Nhân
Bà Phan Thị Nhân

Chức vụ: Nhân viên

10 Nguyễn Thị Hiền
Bà Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Tạp vụ

11 Vũ Minh Dũng
Ông Vũ Minh Dũng

Chức vụ: Lái xe

12 Nguyễn Phúc Sỹ
Ông Nguyễn Phúc Sỹ

Chức vụ: Bảo vệ

13 Trương Thái Sơn
Ông Trương Thái Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

14 Đào Thị Thanh Thảo
Bà Đào Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Phó phòng

15 Bùi Trọng Hiệp
Ông Bùi Trọng Hiệp

Chức vụ: Chuyên viên

16 Nguyễn Thị Thúy Kiều
Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều

Chức vụ: Chuyên viên

17 Trần Thị Thanh Phương
Bà Trần Thị Thanh Phương

Chức vụ: Chuyên viên

18 Trần Xuân Cảnh
Ông Trần Xuân Cảnh

Chức vụ: Chuyên viên

19 Phạm Văn Tài
Ông Phạm Văn Tài

Chức vụ: Chuyên viên

20 Lê Quang Hảo
Ông Lê Quang Hảo

Chức vụ: Chuyên viên