Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Hồng Quảng
Ông Phạm Hồng Quảng

Chức vụ: Giám đốc

2 Phạm Thị Ngọc Quyên
Bà Phạm Thị Ngọc Quyên

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Võ Văn Thơ
Ông Võ Văn Thơ

Chức vụ: Phó giám đốc

4 Phạm Quốc Hường
Ông Phạm Quốc Hường

Chức vụ: Chánh văn phòng

5 Võ Thị Thanh Thủy
Bà Võ Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Phụ trách kế toán

6 Nguyễn Thị Tú Vân
Bà Nguyễn Thị Tú Vân

Chức vụ: Chuyên viên văn phòng

7 Nguyễn Tấn Kỳ
Ông Nguyễn Tấn Kỳ

Chức vụ: Văn thư

8 Phan Thị Nhân
Bà Phan Thị Nhân

Chức vụ: Nhân viên

9 Nguyễn Thị Hiền
Bà Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Tạp vụ

10 Vũ Minh Dũng
Ông Vũ Minh Dũng

Chức vụ: Lái xe

11 Nguyễn Phúc Sỹ
Ông Nguyễn Phúc Sỹ

Chức vụ: Bảo vệ

12 Trương Thái Sơn
Ông Trương Thái Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

13 Nguyễn Văn Hoàng
Ông Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Phó phòng

14 Bùi Trọng Hiệp
Ông Bùi Trọng Hiệp

Chức vụ: Chuyên viên

15 Nguyễn Thị Thúy Kiều
Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều

Chức vụ: Chuyên viên

16 Trần Thị Thanh Phương
Bà Trần Thị Thanh Phương

Chức vụ: Chuyên viên

17 Phạm Văn Tài
Ông Phạm Văn Tài

Chức vụ: Chuyên viên

18 Tưởng Thị Ngọ
Bà Tưởng Thị Ngọ

Chức vụ: Trưởng phòng

19 Trần Thị Kim Châu
Bà Trần Thị Kim Châu

Chức vụ: Phó phòng

20 Thái Vũ Minh Hiếu
Bà Thái Vũ Minh Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên