Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Tưởng Thị Ngọ
Bà Tưởng Thị Ngọ

Chức vụ: Trưởng phòng

22 Trần Thị Kim Châu
Bà Trần Thị Kim Châu

Chức vụ: Phó phòng

23 Thái Vũ Minh Hiếu
Bà Thái Vũ Minh Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên

24 Nguyễn Thị Huỳnh Điểu
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Điểu

Chức vụ: Chuyên viên

25 Nguyễn Văn Nam
Ông Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: Chánh thanh tra

26 Nguyễn Hữu Dũng
Ông Nguyễn Hữu Dũng

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

27 Phan Nguyễn Thiên Thư
Bà Phan Nguyễn Thiên Thư

Chức vụ: Chuyên viên

28 Trương Thanh Bình
Ông Trương Thanh Bình

Chức vụ: Giám đốc

29 Phạm Văn Tài
Ông Phạm Văn Tài

Chức vụ: Phó giám đốc

30 Phạm Thị Thanh Thúy
Bà Phạm Thị Thanh Thúy

Chức vụ: Trưởng phòng - Văn thư

31 Bùi Thị Thùy Dung
Bà Bùi Thị Thùy Dung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

32 Lê Thị Thủy
Bà Lê Thị Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

33 Lưu Thị Thương
Bà Lưu Thị Thương

Chức vụ: Chuyên viên

34 Nguyễn Thị Thúy Hằng
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

35 Hồ Thị Phương Thuận
Bà Hồ Thị Phương Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

36 Nguyễn Thị Thái
Ông Nguyễn Thị Thái

Chức vụ: Nhân Viên

37 Trần Vũ Lê Ven
Ông Trần Vũ Lê Ven

Chức vụ: Trưởng phòng

38 Huỳnh Hoàng Anh
Ông Huỳnh Hoàng Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

39 Bùi Văn Thông
Ông Bùi Văn Thông

Chức vụ: Phó trưởng phòng

40 Trần Cao Tuấn
Ông Trần Cao Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên