Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Thái Vũ Minh Hiếu
Bà Thái Vũ Minh Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên

22 Nguyễn Thị Huỳnh Điểu
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Điểu

Chức vụ: Chuyên viên

23 Nguyễn Văn Nam
Ông Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: Chánh thanh tra

24 Nguyễn Hữu Dũng
Ông Nguyễn Hữu Dũng

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

25 Phan Nguyễn Thiên Thư
Bà Phan Nguyễn Thiên Thư

Chức vụ: Chuyên viên

26 Trương Thanh Bình
Ông Trương Thanh Bình

Chức vụ: Giám đốc

27 Phạm Văn Tài
Ông Phạm Văn Tài

Chức vụ: Phó giám đốc

28 Phạm Thị Thanh Thúy
Bà Phạm Thị Thanh Thúy

Chức vụ: Trưởng phòng - Văn thư

29 Bùi Thị Thùy Dung
Bà Bùi Thị Thùy Dung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

30 Lê Thị Thủy
Bà Lê Thị Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

31 Lưu Thị Thương
Bà Lưu Thị Thương

Chức vụ: Chuyên viên

32 Nguyễn Thị Thúy Hằng
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

33 Hồ Thị Phương Thuận
Bà Hồ Thị Phương Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

34 Nguyễn Thị Thái
Ông Nguyễn Thị Thái

Chức vụ: Nhân Viên

35 Trần Vũ Lê Ven
Ông Trần Vũ Lê Ven

Chức vụ: Trưởng phòng

36 Huỳnh Hoàng Anh
Ông Huỳnh Hoàng Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

37 Bùi Văn Thông
Ông Bùi Văn Thông

Chức vụ: Phó trưởng phòng

38 Trần Cao Tuấn
Ông Trần Cao Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

39 Trần Đình Nam
Ông Trần Đình Nam

Chức vụ: Chuyên viên

40 Nguyễn Tất Thuận
Ông Nguyễn Tất Thuận

Chức vụ: Chuyên viên