Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm Hệ thống thiết bị lưu trữ SAN và Lập trình, xây dựng các module phân hệ của hệ thống (chatbot).

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm Hệ thống thiết bị lưu trữ SAN và Lập trình, xây dựng các module phân hệ của hệ thống (chatbot).

06/04/2022 | 09:29 AM
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm Hệ thống thiết bị lưu trữ SAN và Lập trình, xây dựng các module phân hệ của hệ thống (chatbot)Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng Chatbot trong Cổng dịch vụ Hành chính công và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm Hệ thống thiết bị lưu trữ SAN và Lập trình, xây dựng các module phân hệ của hệ thống (chatbot).

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm Hệ thống thiết bị lưu trữ SAN và Lập trình, xây dựng các module phân hệ của hệ thống (chatbot).

06/04/2022 | 09:29 AM
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm Hệ thống thiết bị lưu trữ SAN và Lập trình, xây dựng các module phân hệ của hệ thống (chatbot)Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng Chatbot trong Cổng dịch vụ Hành chính công và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 90 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
271/QĐ-STTTT 29/10/2023 Đang có hiệu lực
346/QĐ-STTTT 27/12/2021 Đang có hiệu lực
316-QĐ-STTTT 06/12/2021 Đang có hiệu lực
317/QĐ-UBND 03/12/2021 Đang có hiệu lực
302/QĐ-STTTT 25/11/2021 Đang có hiệu lực
297/QĐ-STTTT 22/11/2021 Đang có hiệu lực
1394/TB-STTTT 12/11/2021 Đang có hiệu lực
284/QĐ-STTTT 11/11/2021 Đang có hiệu lực
280/QĐ-UBND 09/11/2021 Đang có hiệu lực
278/QĐ-STTTT 05/11/2021 Đang có hiệu lực
279/QĐ-STTTT 05/11/2021 Đang có hiệu lực
273/QĐ-STTTT 02/11/2021 Đang có hiệu lực
272/QĐ-STTTT 01/11/2021 Đang có hiệu lực
265/QĐ-STTTT 26/10/2021 Đang có hiệu lực
1283/TB-STTTT 25/10/2021 Đang có hiệu lực
245/QĐ-STTTT 13/10/2021 Đang có hiệu lực
245/QĐ-STT&TT 13/10/2021 Đang có hiệu lực
245/QĐ-STTTT 13/10/2021 Đang có hiệu lực
245/QĐ-STTTT 13/10/2021 Đang có hiệu lực
246/QĐ-STTTT 13/10/2021 Đang có hiệu lực