Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 1. Lĩnh vực:
  • Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
 2. Trình tự thực hiện:
  • 1. Tổ chức có nhu cầu lập hồ sơ gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam nơi lắp đặt thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh;
  • 2. Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm xét cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Trường hợp không cấp đăng ký, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  06 Giờ
  06 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định
  Nộp trực tuyến
  05 Giờ
  06 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định
  Nộp qua bưu chính công ích
  06 Ngày
  06 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh được quy định như sau:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Văn bản đề nghị nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Đối với trường hợp thay đổi địa điểm lắp đặt, cần có bản sao có chứng thực văn bản chứng minh quyền sở hữu, thuê, mượn địa điểm mới.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Người nước ngoài
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
  • Tổ chức nước ngoài
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Quảng Nam
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • - Địa điểm thực hiện: + Nộp trực tiếp, qua đường Bưu chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam - số 159B Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. + Hoặc nộp trực tuyến: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Nam, địa chỉ dichvucong.quangnam.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  06/2016/NĐ-CP
  Nghị định 06/2016/NĐ-CP
  2016-01-18
  12/1998/QH10
  Luật số
  1999-06-22
  19/2016/TT-BTTTT
  QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ, ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY PHÉP VÀ BÁO CÁO NGHIỆP VỤ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2016/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH.
  2016-06-30
  20/2011/QĐ-TTg
  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
  2011-03-24
  29/LCT/HĐNN8
  Luật Báo chí
  1989-12-28
  51/2002/NĐ-CP
  Nghị quyết
  2002-04-26
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin