Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh)

 1. Lĩnh vực:
  • Bưu chính
 2. Trình tự thực hiện:
  • - Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải lập 01 bộ hồ sơ là bản gốc đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép.
  • - Việc cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được thực hiện trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đáp ứng quy định.
  • - Trường hợp doanh nghiệp có giấy phép bưu chính hết hạn hoặc không làm thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính theo đúng thời hạn (trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày) thì doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại giấy phép bưu chính phải nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  07 Ngày làm việc
  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
  Nộp trực tuyến
  06 Ngày làm việc
  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
  Nộp qua bưu chính công ích
  07 Ngày làm việc
  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Các tài liệu sau nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất: + Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có); + Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Hợp đồng nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp đang cung ứng dịch vụ bưu chính (nếu có).
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Doanh nghiệp
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Quảng Nam
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • + Nộp trực tiếp, qua đường Bưu chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam - số 159B Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. + Hoặc nộp trực tuyến: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Nam, địa chỉ dichvucong.quangnam.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Giấy phép bưu chính
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  150/2018/NĐ-CP
  Nghị định 150/2018/NĐ-CP
  2018-11-07
  291/2016/TT-BTC
  Thông tư 291/2016/TT-BTC
  2016-11-15
  47/2011/NĐ-CP
  Nghị định 47/2011/NĐ-CP
  2011-06-17
  49/2010/QH12
  Luật 49/2010/QH12
  2010-06-17
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.