Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)

 1. Lĩnh vực:
  • Bưu chính
 2. Trình tự thực hiện:
  • - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.
  • - Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  07 Ngày
  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
  Nộp trực tuyến
  06 Ngày
  - Nộp qua mạng Internet: Nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ. Hoặc bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi có chữ ký, đóng dấu như bản giấy và thực hiện theo hướng dẫn trên dịch vụ công trực tuyến tỉnh.
  Nộp qua bưu chính công ích
  07 Ngày
  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  Điều lệ của doanh nghiệp (nếu có);
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Phương án kinh doanh
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  Tài liệu về tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  Hợp đồng nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp đang cung ứng dịch vụ bưu chính (nếu có).
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  *Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau: + Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, website của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác; + Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ; + Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ; + Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát; + Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ); + Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Doanh nghiệp
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • UBND tỉnh Quảng Nam
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • + Nộp trực tiếp, qua đường Bưu chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam - số 159B Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. + Hoặc nộp trực tuyến: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Nam, địa chỉ dichvucong.quangnam.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Giấy phép bưu chính
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  109/2016/NĐ-CP
  Nghị định 109/2016/NĐ-CP
  2016-07-01
  278/2016/TT-BTC
  Thông tư
  2016-11-14
  291/2016/TT-BTC
  Thông tư 291/2016/TT-BTC
  2016-11-15
  40/2009/QH12
  Luật 40/2009/QH12 40/2009/QH12 Luật 40/2009/QH12
  2009-11-23
  47/2011/NĐ-CP
  Nghị định 47/2011/NĐ-CP
  2011-06-17
  49/2010/QH12
  Luật 49/2010/QH12
  2010-06-17
  87/2011/NĐ-CP
  Nghị định 87/2011/NĐ-CP
  2011-09-27
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính; b) Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính; c) Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.