Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)

 1. Lĩnh vực:
  • Bưu chính
 2. Trình tự thực hiện:
  • - Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông.
  • - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính có trách nhiệm thẩm tra và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
  • - Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  07 Ngày làm việc
  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật. Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam.
  Nộp trực tuyến
  06 Ngày
  Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
  Nộp qua bưu chính công ích
  07 Ngày làm việc
  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật. Nộp tại các điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện cung ứng dịch vụ hành chính công hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Doanh nghiệp
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Quảng Nam
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • + Nộp trực tiếp, qua đường Bưu chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam - số 159B Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. + Hoặc nộp trực tuyến: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Nam, địa chỉ dichvucong.quangnam.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Giấy phép bưu chính
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  150/2018/NĐ-CP
  Nghị định 150/2018/NĐ-CP
  2018-11-07
  291/2016/TT-BTC
  Thông tư 291/2016/TT-BTC
  2016-11-15
  47/2011/NĐ-CP
  Nghị định 47/2011/NĐ-CP
  2011-06-17
  49/2010/QH12
  Luật 49/2010/QH12
  2010-06-17
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Không có
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.