Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh)

 1. Lĩnh vực:
  • Bưu chính
 2. Trình tự thực hiện:
  • - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.
  • - Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở TTTT.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  5 Ngày làm việc
  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
  Nộp trực tuyến
  4 Ngày làm việc
  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
  Nộp qua bưu chính công ích
  5 Ngày làm việc
  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Doanh nghiệp
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Quảng Nam
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • + Nộp trực tiếp, qua đường Bưu chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam - số 159B Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. + Hoặc nộp trực tuyến: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Nam, địa chỉ dichvucong.quangnam.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Bản sao từ bản gốc của văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  Luật Bưu chính số 49/2010/QH
  Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010
  2010-06-28
  Nghị định số 47/2011/NĐ-CP
  Nghị định số 47/2011/NĐ-CP
  2011-06-17
  Thông tư số 291/2016/TT-BTC
  Thông tư số 291/2016/TT-BTC
  2016-11-15
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Không có
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.