Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương)

 1. Lĩnh vực:
  • Báo chí
 2. Trình tự thực hiện:
  • - Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành, tỉnh Quảng Nam hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại tỉnh Quảng Nam gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. - Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo. - Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với hồ sơ nộp trực tiếp) và thời hạn 02 ngày (đối với hồ sơ nộp trực tuyến), Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản chấp thuận cho phép họp báo, trường hợp không chấp thuận sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do. - Cách 1: Nộp trực tiếp qua Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. - Cách 2: Truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.quangnam.gov.vn; hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn. Hồ sơ phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ hoặc bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi, có chữ ký, đóng dấu như bản giấy và thực hiện theo hướng dẫn trên dịch vụ công trực tuyến tỉnh.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  2 Ngày
  02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
  Nộp trực tuyến
  2 Ngày
  02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
  Nộp qua bưu chính công ích
  2 Ngày
  02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Đơn đề nghị/thông báo họp báo
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh Quảng Nam. Địa chỉ: 159B- Trần Qúy Cáp - Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Văn bản chấp thuận
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  04/2014/TT-BTTTT
  Thông tư 04/2014/TT-BTTTT
  2014-03-19
  103/2016/QH13
  CSDL quốc gia về VBPL » CSDL Trung ương » Văn bản pháp luật »
  2016-04-05
  12/1998/QH10
  Luật số
  1999-06-22
  29/LCT/HĐNN8
  Luật Báo chí
  1989-12-28
  50/2010/QĐ-TTg
  0/2010/QĐ-TTg
  2019-07-18
  88/2012/NĐ-CP
  Nghị định 88/2012/NĐ-CP
  2012-10-23
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • - Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. - Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin