Tìm kiếm bài viết

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khối Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT-TH cụm miền núi năm 2022

Sáng ngày 29/11, tại huyện Tây Giang, cụm thi đua các huyện miền núi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khối Phòng văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND huyện Tây Giang cùng lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua khối Phòng văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình 9 huyện miền núi.

Hội nghị tổng kết thi đua khối Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT-TH cụm đồng bằng năm 2022

Sáng 2.12, tại huyện Duy Xuyên, Cụm thi đua đồng bằng khối ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Truyền thanh, Truyền hình tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022. Dự có lãnh đạo sở TT&TT, sở VH-TT&DL, các phòng VH&TT và Trung tâm VH-TT&TT-TH 9 huyện, thị xã, thành phố.

Tài liệu tập huấn Chuyển đổi số năm 2022 .

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông kết nạp đảng viên mới năm 2022

Chiều ngày 31/10/2022, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Tú Vân - Chuyên viên Văn phòng Sở.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn công tác Thông tin đối ngoại năm 2022.

Sáng ngày 25/7, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022 cho cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các Sở, ban, ngành của tỉnh, cán bộ Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT&TT-TH các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sơ kết công tác QLNN lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Chiều ngày 18/7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm Cụm thi đua đồng bằng Khối Phòng Văn hóa & Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình.

Ngày 12/7/2022 tại Thành phố Hội An, Cụm thi đua đồng bằng Khối Phòng Văn hóa & Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình tổ chức hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.